วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก คณะทำงานจัดการความรู้ :: ปี 2561

 
 

 

เรื่อง วันที่ประกาศ ไฟล์

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน KM Team ปี 2562

24 เมษายน 2561

 

   

 

 

 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา