วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก คณะทำงานจัดการความรู้ :: ปี 2560

 
 

 

เรื่อง วันที่ประกาศ ไฟล์

ขอปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้และคณะทำงานจัดการความรู้ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ และทีมงานเครือข่ายในการติดตามข้อมูลและประสานงาน (ฉบับปรับปรุงตามที่กรมกำหนด)

10 มีนาคม 2560

คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรและทีมงานจัดการความรู้
ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ และปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งทีมงานเครือข่ายในการติดตามข้อมูลและประสานงานจัดการความรู้

1 มีนาคม 2560

 

 

 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา