วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก รายงานการประชุม

 
 

        รายงานการประชุมหารือแผนปฏิบัติการจัดการความรู้และแนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
            ลงวันที่ 2018-9-27

        รายงานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ครั้งที่(KM Team)ครั้งที่ 2/2561
            ลงวันที่ 2018-9-27

        รายงานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ครั้งที่(KM Team)ครั้งที่ 1/2561
            ลงวันที่ 2018-9-27

        รายงานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ครั้งที่(KM Team)ครั้งที่ 5/2560
            ลงวันที่ 2017-7-18

        รายงานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ครั้งที่(KM Team)ครั้งที่ 4/2560
            ลงวันที่ 2017-4-26

        รายงานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ครั้งที่(KM Team)ครั้งที่ 3/2560
            ลงวันที่ 2017-3-16

        รายงานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ครั้งที่(KM Team)ครั้งที่ 2/2560
            ลงวันที่ 2017-2-9

        รายงานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ครั้งที่(KM Team)ครั้งที่ 1/2560
            ลงวันที่ 2016-12-20
 
     รายงานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 8/2559
           ลงวันที่ 2016-12-20 
     
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 7/2559
           ลงวันที่ 2016-06-24
      รายงานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 6/2559
           ลงวันที่ 2016-06-24
      รายงานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 5/2559
           ลงวันที่ 2016-06-24

หน้า 1 | 2 | 3 | 4
 

 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา