วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

 

คุณอยู่ที่: หน้าหลัก แผนการจัดการความรู้ :: ปี 2563

 
 

 

เรื่อง วันที่ประกาศ ไฟล์
แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  -

 

 

 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา