< คลังความรู้ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา <

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

<
 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก แผนการจัดการความรู้ :: ปี 2556

 
 

 

เรื่อง วันที่ประกาศ ไฟล์
      แผนการจัดการความรู้ 28 กุมภาพันธ์ 2556
      แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 2556-2559  

 

 

 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา