< คลังความรู้ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา <

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

<
 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก หนังสือเชิญร่วมกิจกรรม

 
 

 

       เชิญกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM DAY ครั้งที่ 1/2558 | เขียนโดย คณะทำงานจัดการความรู้ สำนักฯ
            ลงวันที่ 2015-01-19
       เชิญกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | เขียนโดย คณะทำงานจัดการความรู้ สำนักฯ
            ลงวันที่ 2014-09-19
       เชิญร่วมกิจกรรม KM DAY สำนักฯ ครั้งที่ 1/2557 | เขียนโดย คณะทำงานจัดการความรู้ สำนักฯ
            ลงวันที่ 2014-01-07
       เชิญร่วมกิจกรรม KM DAY สำนักฯ ประจำปี พ.ศ.2556 | เขียนโดย คณะทำงานจัดการความรู้ สำนักฯ
            ลงวันที่ 2013-06-05

 

 

 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา