< ประมวลภาพกิจกรรม <

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

<
 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรม

 
 

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 3/2557
      ลงวันที่ 2014-02-07

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 2/2557
      ลงวันที่ 2014-01-23

      มอบรางวัลผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
      ลงวันที่ 2014-02-07

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1/2557
      ลงวันที่ 2014-01-06

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 24/2556
      ลงวันที่ 2013-12-17

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 23/2556
      ลงวันที่ 2013-12-04

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 21/2556
      ลงวันที่ 2013-11-21

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 20/2556
      ลงวันที่ 2013-10-25

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 19/2556
      ลงวันที่ 2013-10-11

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา