< ประมวลภาพกิจกรรม <

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

<
 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรม

 
 

      อบรมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์
      (ลงวันที่ 2014-07-21)

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 13/2557
      ลงวันที่ 2014-07-18

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 12/2557
      ลงวันที่ 2014-06-20

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 9/2557
      ลงวันที่ 2014-05-30

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 8/2557
      ลงวันที่ 2014-05-02

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 7/2557
      ลงวันที่ 2014-04-18

      ประชุมเจ้าหน้าที่ Cop เว็บไซต์ ครั้งที่ 1/2557
      ลงวันที่ 2014-03-30

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 6/2557
      ลงวันที่ 2014-03-28

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 5/2557
      ลงวันที่ 2014-03-14

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 4/2557
      ลงวันที่ 2014-02-21

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 18/2556
      ลงวันที่ 2013-09-27

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา