< ประมวลภาพกิจกรรม <

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

<
 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรม

 
 

       โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59
      ลงวันที่ 2016-05-06


       การประชุมประจำเดือนวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และทำการแนะนำ นาย อาทิตย์ ปัญโญ นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ ประจำศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง
      ลงวันที่ 2016-05-06


       ร่วมงาน Startup Thailand 2016 และร่วมจัดบูธ "แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map)
      ลงวันที่ 2016-05-03


       กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ร่วมกับ สำนักงานชลประทานที่ 12 ณ โรงเรียนวัดวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
      ลงวันที่ 2016-05-03


        โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59
      ลงวันที่ 2016-05-03


       โครงการร่วมมือทางด้านวิชาการด้านการบริหารจัดการน้ำไทย-สาธารณรัฐเกาหลี (K-water) ด้านการปรับปรุงอาคารชลประทาน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
      ลงวันที่ 2016-05-03


       ประชุมคณะทำงานร่วม ตรวจและประเมินสภาพเขื่อนลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา โดย คณะทำงานร่วมไทย-สาธารณรัฐเกาหลี (k-water)
      ลงวันที่ 2016-05-03


       เจ้าหน้าที่ร่วมกันทดลองทำปุ๋ยหมักอัดบล็อคแบบไม่กลับกอง
      ลงวันที่ 2016-05-03


       ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 5/2559 และร่วมฟัง
การถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 2/2559

      ลงวันที่ 2016-07-22

      ประชุมทีมงานเครือข่าย KM สบอ. ปี พ.ศ.2559
      ลงวันที่ 2016-02-29

       ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 4/2559 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM
ครั้งที่ 1/2559

      ลงวันที่ 2016-01-18

      ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 3/2559
      ลงวันที่ 2016-01-18

      ประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาครั้งที่1/2559
      ลงวันที่ 2016-01-11

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 
.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา