หน้าหลัก KM สำนักบริหารโครงการ คณะทำงานฯ KM รายงานการประชุม KM สำนักบริหารโครงการ รายงานความก้าวหน้า ปฏิทินกิจกรรม KM สำนักบริหารโครงการ สื่อประชาสัมพันธ์ KM สำนักบริหารโครงการ
     สำนักบริหารโครงการ
     สรุปบทเรียนตามภารกิจ
     สรุปบทเรียนอบรม/สัมมนา
     ความรู้จากการปฏิบัติงาน
     กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
     35 คลังความรู้
คลังความรู้ rid
rid CoP
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
thaicid
Web TKC
 
เริ่มวันที่ 16 มีนาคม 2553
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่
08-Jun-2012 16:44

 

 

 

 

 

     
 
แผนจัดการความรู้
 
  2555  
  แผนจัดการความรู้สำนักบริหารโครงการ ประจำปี 2555    
  ผลการดำเนินการจัดการความรู้สำนักบริหารโครงการ ปีงบประมาณ 2555    
     
  2554  
  แผนจัดการความรู้สำนักบริหารโครงการ ประจำปี 2554    
     ผลการดำเนินการจัดการความรู้สำนักบริหารโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (รอบตุลาคม 2553 - กันยายน 2554)      
     ผลการดำเนินการจัดการความรู้สำนักบริหารโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (รอบตุลาคม 2553 - มิถุนายน 2554)    
     
     
  2553  
  แผนจัดการความรู้สำนักบริหารโครงการ ประจำปี 2553  
  แผนการจัดการความรู้กรมฯ อนมุติ ประจำปี 2553  
  ตัวอย่างการจัดทำแผนการจัดการความรู้  
     
     

ทีมงานจัดการความรู้  สำนักบริหารโครงการ
811 กรมชลประทาน ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300
โทร. 0-2243-6934  ภายใน 2773, 2774  โทรสาร 0-2243-6934
ออกแบบและพัฒนาโดย    น.ส.สุวจี สีหาบุญ
E-mail : suwagee@hotmail.com