หน้าหลัก KM สำนักบริหารโครงการ คณะทำงานฯ KM แผนจัดการความรู้ สำนักบริหารโครงการ รายงานการประชุม KM รายงานความก้าวหน้า ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
     สำนักบริหารโครงการ
     สรุปบทเรียนตามภารกิจ
     สรุปบทเรียนอบรม/สัมมนา
     ความรู้จากการปฏิบัติงาน
     กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
     35 คลังความรู้
คลังความรู้ rid
rid CoP
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
thaicid
Web TKC
 
เริ่มวันที่ 16 มีนาคม 2553
 
   
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักบริหารโครงการ
 
จัดการอบรมโปรแกรม Macromedia Flash MX
ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2553
ห้อง IEC 405 มีผู้เข้าอบรม ร่วม 22 คน
 
 
 
การจัดทำเว็บไซต์ รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เมษายน 2553 เลา 09.00 - 12.00 น.
ณ. ห้อง 405 ตึก IEC
 
 
 
การจัดทำเว็บไซต์ รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2553
ณ. ห้องประชุมส่วนเงินกู้ฯ
     
     
 
 
 
 

 

     

ทีมงานจัดการความรู้  สำนักบริหารโครงการ
811 กรมชลประทาน ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300
โทร. 0-2243-6934  ภายใน 2773, 2774  โทรสาร 0-2243-6934
ออกแบบและพัฒนาโดย    น.ส.สุวจี สีหาบุญ
E-mail : suwagee@hotmail.com