ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday28
mod_vvisit_counterYesterday29
mod_vvisit_counterThis week92
mod_vvisit_counterLast week227
mod_vvisit_counterThis month775
mod_vvisit_counterLast month1114
mod_vvisit_counterAll days223449

เรามี: 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Your IP: : 54.243.26.210
 , 
Today: มิถุนายน 25, 2019


Designed by:
คลังความรู้กลุ่มตรวจสอบภายใน, Powered by Joomla!
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

1ab75 การเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานต่าง ๆ
   

    bwater

 

ข้อแนะนำและควรระวังในการจัดทำประมาณการ/ราคากลาง

โดยคุณปุษยาภรณ์  ผลไพบูลย์

 
    bwater ข้อแนะนำและควรระวังด้านการเงิน โดยคุณปริศนา ช่วยบำรุง  
    bwater ข้อแนะนำและข้อควรระวังด้านบริหารสินทรัพย์ โดยคุณจุฑาภรณ์  จุลละนันทน์  
    bwater ข้อตรวจพบและแนวทางการปฏิบัติงานด้านช่างกล โดยคุณพัชสุดา  พิริยะโภคานนท์  
1ab75 โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้ตรวจสอบภายใน      
           bwater สรุปสาระสำคัญของระเบียบ/หนังสือสั่งการที่ควรรู้ โดย ผอ.กตน.
          bwater การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยคุณปุษยาภรณ์  ผลไพบูลย์
         

 bwater

 

แนวทางการตรวจสอบราคาราคาง (ราคามาตรฐานในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง)

โดยคุณปุษยาภรณ์  ผลไพบูลย์

         

 bwater

การตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี  โดยคุณวันทิตา  สินธุเสน
          bwater การตรวจสอบครุภัณฑ์  โดยคุณเบญจวรรณ  บุญสุข
          bwater การตรวจสอบช่างกล  โดยคุณกาญจน์ธรณินทร์  ศิลปะ
1ab75 แลกเปลี่ยนความรู้ : หน่วยงานภายนอก
                 bwater หน่วยตรวจสอบภายใน กรมประชาสัมพันธ์ ขอศึกษาดูงาน กตน.
           bwater โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ @The Sukosol
1ab75 ชุมชนนักปฏิบัติ(Cops)
           bwater  KM Day 1/54 : การตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
           bwater  KM Day 2/54 :  การคำนวณค่าเสื่อม
1ab75การยกย่อง/ชมเชย
           bwater  รางวัลชนะเลิศ : ออกแบบปกรายงานปี 2553
           bwater รางวัลชนะเลิศ : ค่านิยม กตน. และออกแบบปกรายงานปี 2556
           bwater รางวัลชนะเลิศ : ออกแบบปกรายงานปี 2557
           bwater รางวัลชนะเลิศ : ออกแบบปกรายงานปี 2558
1ab75การจัดอบรมให้ความรู้
          bwater การบริหารสินทรัพย์
          bwater การสอบทานระบบบัญชี
1ab75การประชุมเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้
          bwater การตรวจสอบงบกระตุ้นเศรษฐกิจ
1ab75การประชุมระดมความคิดเห็น
          bwater การจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยง
          bwater การจัดทำรูปแบบเพื่อตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
1ab75การสอนงาน (Coaching)
          bwater การเรียกรายงานค่าเสื่อมจากเครื่อง Terminal
1ab75การสอนงาน (ระบบพี่สอนน้อง)
          bwater การตรวจสอบการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง
          bwater การสอบทานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
          bwater การสอบทานข้อมูลทางบัญชี
          bwater การควบคุมภายใน
          bwater แนวทางการรายงานสินทรัพย์สำรวจพบ (สินทรัพย์ก่อนปี 2548)
          bwater มาตรฐานการจัดทำโครงการ
1ab75 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อื่น ๆ
          bwater การแลกเปลี่ยนสำนัก/กองในการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
          bwater ข้อสังเกตจากการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 

35 คลังความรู้