จุลสารสารสนเทศวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรของกรมชลประทาน

จุลสารสารสนเทศปีที่ 9 

ฉบับที่ 1 เนื้อหาภายในเล่ม ได้แก่ เสียงตามสายกรมชลประทาน, วิธีทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานเร็วขึ้น, ระบบกล้องวงจรปิดภายในกรมชลประทานสามเสน, ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย, Trend PC ปี2011 ,วิธีใช้ Social Network Service อย่างไรให้ปลอดภัย, eSATA HDMI และ NFC

ฉบับที่ 2 เนื้อหาภายในเล่ม ได้แก่ การ Setup กล้องวงจรปิดดูผ่านเน็ต, WiGig, E-Banking, IPad2, ใช้โปรแกรม CCleaner เพิ่มพื้นที่บนเครื่องคอม, เกาะกระแส Tablet, แก้ปัญหา Blue Screen, Virus foto บน facebook, DVI port

ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2555) เนื้อหาภายในเล่ม ได้แก่ การรับ-ส่งวิทยุสื่อสารผ่านเครือข่าย VPN, statXchange, การตั้งค่า GPRS กับ N8, Windows 8, เทคนิคการใช้บัตรเครดิต Online อย่างไรให้ปลอดภัย, Touchscreen & Multitouch, การทำ Virtual Private Server (VPS) ด้วย Opensource

ที่มา: http://information.rid.go.th/mag/itcmag/