วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"

ค้นหาในศูนย์ความรู้กลาง

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบเพิ่มองค์ความรู้

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

มี 166 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

07117415
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
2981
6498
21423
7067874
83865
315757
7117415
Your IP: 3.84.182.112
Server Time: 2019-04-24 10:01:20
ชื่อ ฮิต
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 1167
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 1506
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2546 760
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 13952
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 740
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 411
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 437
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 420
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 448
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 412
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 536
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 556
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 546
การบัญชีต้นทุนกับการบริหารราชการไทย 450
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 498
การจัดทำบัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 667
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล 493
คำศัพท์ที่ใช้ในระบบ GFMIS 1607
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 754
การผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานภาครัฐ กรณี เจ้าหน้าที่กระทำผิดต่อทางราชการ หรือได้รับเงินเกินสิทธิ / ไม่มีสิทธิ 649