วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"

ค้นหาในศูนย์ความรู้กลาง

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบเพิ่มองค์ความรู้

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

มี 76 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

08260337
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
4202
5431
9633
8192000
148546
112989
8260337
Your IP: 34.204.169.76
Server Time: 2019-08-19 20:07:19
ชื่อ ฮิต
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 1353
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 1741
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2546 881
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 15227
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 791
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 445
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 468
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 463
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 483
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 442
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 623
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 613
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 605
การบัญชีต้นทุนกับการบริหารราชการไทย 487
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 534
การจัดทำบัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 718
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล 526
คำศัพท์ที่ใช้ในระบบ GFMIS 1775
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 817
การผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานภาครัฐ กรณี เจ้าหน้าที่กระทำผิดต่อทางราชการ หรือได้รับเงินเกินสิทธิ / ไม่มีสิทธิ 714