วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"

ค้นหาในศูนย์ความรู้กลาง

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบเพิ่มองค์ความรู้

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

มี 298 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

06393476
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
6911
14149
21060
6276243
160898
62558
6393476
Your IP: 34.228.143.13
Server Time: 2019-02-18 12:16:12
ชื่อ ฮิต
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 1017
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 1333
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2546 690
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 12727
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 706
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 390
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 417
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 402
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 432
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 397
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 503
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 527
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 528
การบัญชีต้นทุนกับการบริหารราชการไทย 434
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 488
การจัดทำบัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 640
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล 474
คำศัพท์ที่ใช้ในระบบ GFMIS 1520
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 724
การผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานภาครัฐ กรณี เจ้าหน้าที่กระทำผิดต่อทางราชการ หรือได้รับเงินเกินสิทธิ / ไม่มีสิทธิ 617