วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"

ค้นหาในศูนย์ความรู้กลาง

เข้าสู่ระบบเพิ่มองค์ความรู้

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

มี 42 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

09888513
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
650
726
3633
9878507
22312
29168
9888513
Your IP: 3.235.11.178
Server Time: 2021-02-25 18:29:46


ทีมงานจัดการความรู้ กรมชลประทาน (Knowledge Management Team หรือ KM Team)

1.

นายเพิ่มศักดิ์  คิดหมาย

ประธานทีมงานจัดการความรู้

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง)

 

 

สำนักงานก่อสร้าง 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

 

 

 

 

2.

นายสาธิต  มณีผาย

รองประธานทีมงานจัดการความรู้

 

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

 

 

 

 

3.

นายชัยรัตน์   เกื้ออรุณ

รองประธานทีมงานจัดการความรู้

 

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

 

 

4.

นายเชวงศักดิ์   ขัตติยะสุวงศ์

ทีมงานจัดการความรู้

 

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน

 

 

 

 

5.

นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร

ทีมงานจัดการความรู้

 

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

 

 

 

 

6.

นายมนัส กำเนิดมณี

ทีมงานจัดการความรู้

 

ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

 

 

7.

นายสำเริง แสงภู่วงค์

ทีมงานจัดการความรู้

 

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

 

 

 

 

8.

นายธนา สุวัฑฒน

ทีมงานจัดการความรู้

 

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาช

 

 

 

 

9.

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล

ทีมงานจัดการความรู้

 

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

 

 

 

 

10.

นางศิวพร ภมรประวัติ

ทีมงานจัดการความรู้

 

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

 

 

11.

นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ

ทีมงานจัดการความรู้

 

รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม

 

 

(ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ สำนักชลประทานที่ 2)

 

 

สำนักชลประทานที่ 2

 

 

 

 

12.

นายวัชระ เสือดี

ทีมงานจัดการความรู้

 

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน

 

 

(ด้านบริหารจัดการน้ำ)

 

 

สำนักวิจัยและพัฒนา

 

 

 

 

13.

นายสุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ

ทีมงานจัดการความรู้

 

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม

 

 

สำนักวิจัยและพัฒนา

 

 

 

 

14.

นายชัชชม ชมประดิษฐ์

ทีมงานจัดการความรู้

 

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

 

 

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

 

 

 

 

15.

นางสาวชุตินาฏ มะลิวัลย์

ทีมงานจัดการความรู้

 

หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย

 

 

กองแผนงาน

 

 

 

 

16.

นางณภัทร เวียงคำมา

ทีมงานจัดการความรู้

 

ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

 

 

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

 

 

 

17.

นายสุทธิพงษ์ กาญจนเกษร

ทีมงานจัดการความรู้

 

หัวหน้าฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 

 

สำนักกฎหมายและที่ดิน

 

 

 

 

18.

นายพรมงคล ชิดชอบ

ทีมงานจัดการความรู้

 

หัวหน้ากลุ่มงานวางโครงการ 1

 

 

สำนักบริหารโครงการ

 

 

 

 

19.

นางอัจฉรา ดาวัน

ทีมงานจัดการความรู้

 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

 

 

20.

นางสาวลัดดา วรการพินิจ

ทีมงานจัดการความรู้

 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

 

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

 

 

21.

นางสาวนันทพร เงินฉลาด

เลขานุการทีมงานจัดการความรู้

 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

 

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

 

 

22.

นางสาวจุฑารัตน์ เงาแก้ว

ผู้ช่วยเลขานุการทีมงานจัดการความรู้

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

 

 

 

23.

นางสาวปาจรีย์ สิงห์โต

ผู้ช่วยเลขานุการทีมงานจัดการความรู้

 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

 

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล