วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"

ค้นหาในศูนย์ความรู้กลาง

เข้าสู่ระบบเพิ่มองค์ความรู้

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

09889892
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
927
1102
5012
9878507
23691
29168
9889892
Your IP: 3.239.33.139
Server Time: 2021-02-26 14:01:43


ทีมงานจัดการความรู้ กรมชลประทาน (Knowledge Management Team หรือ KM Team)

 

        

                   1. นายศุภชัย รุ่งศรี                                                     ประธานทีมงานจัดการความรู้

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา          

                   2. นายเพิ่มศักดิ์ คิดหมาย                                   รองประธานทีมงานจัดการความรู้

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 6 (โครงการประแสร์)

                        สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่                          

                   3. นายสาธิต มณีผาย                                        รองประธานทีมงานจัดการความรู้

                        ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา

                        สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

                   4. นายชัยรัตน์   เกื้ออรุณ                                       รองประธานทีมงานจัดการความรู้

                        ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                    

                   5. นายเชวงศักดิ์   ขัตติยะสุวงศ์                                            ทีมงานจัดการความรู้

                       ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน

                   6. นายสำเริง แสงภู่วงค์                                                   ทีมงานจัดการความรู้

                      ผู้อำนวยการกองพัสดุ                                      

                   7. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร                                         ทีมงานจัดการความรู้

                      ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

                   8. นายมนัส กำเนิดมณี                                                   ทีมงานจัดการความรู้

                      ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

                   9. นายธนา สุวัฑฒน                                                      ทีมงานจัดการความรู้    

                      ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน                                                     

                   10.นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ                                               ทีมงานจัดการความรู้

                        ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                          

                   11 นายวัชระ เสือดี                                                        ทีมงานจัดการความรู้        

                       ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน

                        สำนักวิจัยและพัฒนา

                   12.นางศิวพร ภมรประวัติ                                                 ทีมงานจัดการความรู้

                        ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม

                        สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

                   13.นายสุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ                                               ทีมงานจัดการความรู้

                        ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม

                        สำนักวิจัยและพัฒนา

                   14. นายชัชชม ชมประดิษฐ์                                                ทีมงานจัดการความรู้

                        ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

                        สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา                            

                   15. นางสาวชุตินาฏ มะลิวัลย์                                            ทีมงานจัดการความรู้          
                       
                       
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

                        กองแผนงาน

                   16. นางสมศรี วัฒนวุฒิพงศ์                                               ทีมงานจัดการความรู้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                                                              

                   17. นางณภัทร เวียงคำมา                                                 ทีมงานจัดการความรู้

                        ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

                        สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

                   18. นายสุทธิพงษ์   กาญจนเกษร                                        ทีมงานจัดการความรู้

                        หัวหน้างานกฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

                        สำนักกฎหมายและที่ดิน

                   19. นายพรมงคล ชิดชอบ                                               ทีมงานจัดการความรู้

                        รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์และติดตามพฤติกรรมเขื่อน

              สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา                                                

                   20. นางอัจฉรา ดาวัน                                                     ทีมงานจัดการความรู้

                        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

                        ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                   

                   21. นางสาวลัดดา วรการพินิจ                                            ทีมงานจัดการความรู้

                        นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

                        สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล                                              

                   22. นางสาวนันทพร เงินฉลาด                               เลขานุการทีมงานจัดการความรู้

                        นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

                        สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล                           

                   23. นางสาวจุฑารัตน์ เงาแก้ว                             ผู้ช่วยเลขานุการทีมงานจัดการความรู้

                         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

                         กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

                   24. นางสาวปาจรีย์   สิงห์โต                              ผู้ช่วยเลขานุการทีมงานจัดการความรู้

                         นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

                         สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล