รายงานแผ่นดินไหว ที่ประเทศ Myanmar วันที่ 7 พฤษภาคม 56