สึนามิ เชนได ญี่ปุ่น โดย คุณ นฤชา แสงทอง  ผธว. ดร. ชาญชัย ศรีสุธรรม