ฐานรากบนดินที่มีความยุ่งยาก (Foundation on difficult soils) โดย  ด.ร. ชาญชัย  ศรีสุธรรม ส่วนปฐพีกลศาสตร์  สำนักสำรวจฯ