การสำรวจงานระดับด้วยกล้องวัดระดับ(Levelling) โดย  ชัยศรี  ชัชวรัตน์