ความแตกต่างระหว่างการสำรวจงานระดับชั้น 2  และการสำรวจงานระดับชั้น 3 โดย  ชัยศรี  ชัชวรัตน์