KM Site visit 2015

ณ สำนักงานชลประทานที่ 3

KM Site visit 2015-1-1

       วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 09.00 น. ม.ล.อนุมาศ ทองแถม ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3   พร้อมด้วยประธานทีมงาน เครือข่ายจัดการความรู้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ  ทีมงานจัดการความรู้ กรมชลประทาน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานชลประทานที่ 3 

KM Site visit 2015-1-3

 

เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการความรู้ ผลการตรวจประเมินการจัดการความรู้ แนวทางการใช้ KM เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงการทำงาน และนวัตกรรมของสำนักงานชลประทานที่ 3

KM Site visit 2015-1-8   KM Site visit 2015-1-9

KM Site visit 2015-1-2KM Site visit 2015-1-7KM Site visit 2015-1-5