best2013-14-7  
  
                  วันที่ 20 พ.ค. 2556 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 ร่วมต้อนรับคณะทำงานด้านจัดการความรู้ และทีมงานจัดการความรู้ ที่เข้ามาศึกษาดูงาน งาน KM BEST PRACTICE 2013 และร่วมทำบุญวันคล้ายวันเกิดแก่ผู้ที่เกิดในเดือน พฤษภาคม และเปิด "ห้องการจัดการความรู้ KM ROOM "

   
 
best2013-14-8

best2013-14-9

best2013-14-10

best2013-14-11

best2013-14-12

best2013-14-13